Kevytyrittäjän kulut

Julkaistu 17.11.2023 ∙ Päivitetty 28.11.2023

Kevytyrittäjän kulut – ota nämä huomioon kevytyrittäjyydessä

Kevytyrittäjän kulut koostuvat enimmäkseen laskutuspalveluiden laskutuspalkkioista, vakuutuksista sekä muista luonnollisista kuluista, joita toiminnasta aiheutuu.

Käymme tässä artikkelissa tarkemmin läpi, millaisia kuluja kevytyrittäjyyteen kuuluu ja mistä kuluista voi saada verovähennyksiä.

Kevytyrittäjän suurin kulu on laskutuspalkkio

Mikä tekee kevytyrittäjyydestä erilaisen muihin yrittäjyyden muotoihin, on laskutuksen, verotuksen ja kirjanpidon ulkoistaminen erilliselle laskutuspalvelulle. Laskutuspalvelu hoitaa ison osan yrittäjän velvollisuuksista kevytyrittäjän puolesta.

Laskutuspalveluun rekisteröityminen on lähes aina ilmaista, mutta täysin ilmaista laskutuspalvelujen hyödyntäminen ei ole. Laskutuspalvelut nimittäin nappaavat tietyn osuuden laskutettavan tulon arvolisäverottomasta osuudesta.

Laskutuspalkkion suuruus vaihtelee

Laskutuspalveluiden hinnat riippuvat itse laskutuspalveluyrityksestä. Laskutuspalveluissa ei ole erona pelkästään hinta, mutta myös palvelun kattavuudessa saattaa olla eroavaisuuksia. Yleisesti laskutuspalveluyritykset laskuttavat 4—7 prosenttia laskujen arvolisäverottomasta summasta.

Jotkin laskutuspalveluyritykset käyttävät prosenttiosuuden sijaan kiinteää hintaa. Kiinteä hinta voi olla esimerkiksi noin 50 euroa per lasku. Tällöin summa voi tuntua pienemmissä laskuerissä isolta, mutta isommilla summilla 50 euroa on pieni osuus.

Laskutettava prosenttiosuus ei ole aina kiinteä, vaan se voi muuttua laskutettavien summien mukaan. Jotkin palveluntarjoajat voivat käyttää suurempaa prosenttilukua alussa. Sitten kun kevytyrittäjä on laskutettavissa summissa päässyt riittävän korkealle tasolle, prosenttiosuus laskee.

Vakuutukset

Toinen kevytyrittäjän kuluerä ovat vakuutukset. Vakuutuksista tulevat kustannukset ovat, jälleen kerran, monen tekijän summa. Joihinkin laskutuspalveluihin kuuluvat kaikki tarvittavat vakuutukset, joihinkin taas ei.

YEL-vakuutus eli yrittäjän eläkevakuutus on yleisin pakollinen vakuutus kevytyrittäjälle. Kaikille kevytyrittäjille vakuutus on pakollinen vain, jos tarvitut ehdot täyttyvät. YEL-vakuutuksen vuosihinta alkaa noin 2000 eurosta ja nousee sitä mukaa, kun yrittäjän tulot kasvavat.

Mutta kuten mainittu, YEL-vakuutus tulee ajankohtaiseksi vasta, kun vaaditut ehdot täyttyvät. Kevytyrittäjällä olisi hyvä olla myös muita vakuutuksia toimialan mukaan. Kevytyrittäjällä voi olla esim. tapaturmavakuutus, liikennevakuutus, potilasvakuutus ja niin edelleen.

Lue myös, mitä kaikkea kevytyrittäjän tulisi tietää vakuutuksistaan.

Muut yrittäjyyden kulut

Näiden niin sanottujen pakollisten kulujen lisäksi kevytyrittäjä kohtaa myös muita kustannuksia. Riippuen omasta toimialastaan, kevytyrittäjä voi joutua hankkimaan esimerkiksi tietokoneen, auton tai muuta materiaalia. Näiden lisäksi on jatkuvia kuluja, kuten nettiyhteys, puhelinliittymä ja markkinointikulut.

Hankintojen mukaan varsinkin aloittelevan kevytyrittäjän on oltava tietoinen, millaisen myyntikatteen voi omalla toiminnallaan saada. Kulut määräytyvät yrityksen toiminnan mukaan. Kulujen määrä saattaa tuntua mahdottoman suurelta, mutta onneksi monet kuluista pystyy vähentämään verotuksesta.

Verovähennykset

Kevytyrittäjänä on oikeutettu hakemaan verovähennyksiä omasta henkilökohtaisesta verotuksestansa. Verovähennyksellä tarkoitetaan verotettavista tuloista vähennettäviä kuluja.

Kevytyrittäjä on verotuksellisesti yksityishenkilö, joka saa palkkaa ja maksaa siitä ennakkopidätyksen. Kevytyrittäjänä ansaittu tulo lasketaan yhteen esimerkiksi päätoimisesta työstä tulevan palkan kanssa.

Kevytyrittäjä voi hakea verovähennystä muun muassa näistä kuluista:

  1. Matkakulut
  2. Työtarvikkeet, -välineet ja -huone
  3. YEL-vakuutus ja sairausvakuutusmaksu
  4. Opiskelu- ja koulutusmenot

Matkakulun voi laskuttaa asiakkaalta mutta sen saa verovähennyksenäkin. Kaikenlaiset työtarvikkeet, kuten tietokoneet, työtuolit tai vaikka kynät saa myös vähennettyä verotuksesta.

YEL-vakuutus, jonka kevytyrittäjä saa yleensä laskutuspalvelunsa kautta, on verovähennyskelpoinen. Kaikkien itsensä työllistäjien on pidettävä huolta osaamisestaan, ja siksi niin kouluttautumisen kuin oppivälineet pystyy vähentämään verotuksestansa.

Yllättävät kuluerät – ole valmis niihin

Niin yrittäjyys kuin elämä ylipäätään osaavat tarjota yllätyksiä. Yllättävät hetket kohtaa parhaiten, kun niihin on valmistautunut.

Yllä mainittujen varmojen kulujen lisäksi yrittäjän on tiedostettava, että kuluja voi koitua yllättävistäkin asioista. Olemme kirjanneet oheen muutaman yllätyskulun, joihin kannattaa varautua.

Hintojen nousu

Viimeaikainen hintojen nouseminen ei ole jäänyt epäselväksi kenellekään. Ruokakaupan loppulaskun lisäksi hintojen nousu vaikuttaa myös yrittäjän arkeen.

Tuotatko esimerkiksi tilauksesta tuotteita, joihin tarvitset materiaalia? Tarvitsetko toimintaasi autoa, ja polttoainekustannukset ovat nousseet huomattavasti? Maksatko jostain muusta enemmän kuin ennen?

Muuttuvassa taloustilanteessa niin perinteisen kuin kevytyrittäjän tulee olla valmiina mukauttamaan toimintaansa. Oli se sitten oman hinnan nostaminen tai toimintamallin muuttaminen, on yrittäjällä hyvä olla valmiina suunnitelma nousevien kulujen osalta.

Laite- tai välinerikko

Laiterikko ei aina ilmoita itsestään etukäteen, siksi siihen on hyvä varautua. Monille yrittäjille jokin yksittäinen työväline, kuten tietokone, voi olla korvaamaton apuväline, jolloin laitteen hajoaminen pysäyttää työnteon välittömästi.

Rikkoutuminen voi tarkoittaa tuhansien eurojen investointeja, mutta jos kyseessä on jokin vielä isompi laite, voi summa nousta kymmeniin tai soihin tuhansiin euroihin.

Asiakas ei maksa palvelusta

Ikävä mutta täysin mahdollinen tilanne on, että asiakas ei syystä tai toisesta maksa hänelle tehdystä työstä. Syy maksamattomuudelle voi olla esimerkiksi asiakkaan maksukyvyttömyys tai rikos. Tämä voi aiheuttaa yrittäjälle lisäkuluja, jos ja kun työntekosta johtuneita kuluja ei saa paikattua tuloilla.

Suuret tilaukset

Jopa kevytyrittäjälle voi tulla tilaus tai toimeksianto, joka yllättää suuruudellaan. Tällöin voi koitua lisäkuluja, joita ei tavallisen kokoisiin projekteihin tule. Isoissa töissä voi esimerkiksi materiaalien tai jonkin muun hankittavan asian määrä olla suurempi. Tällaisiinkin tilanteisiin on hyvä olla valmiina.

Tulovirrat katkeavat

Joskus voi myös käydä niin, että markkinat ovat kuivat ja töitä ei löydy. Tavalliselle yrittäjälle tämä aiheuttaa kuluja, mutta kevytyrittäjä pääsee helpommalla. Kun töitä ei ole, ei kevytyrittäjällä ole myöskään niin paljoa kuluja. Kevytyrittäjyyden hieno puoli on se, että maksaa tarvitsee vain tehdystä työstä.

Kevytyrittäjän kulut ovat kevyemmät

Kevytyrittäjät kulut ovat varsin maltilliset ja määräytyvät kerättyjen tulojen mukaisesti. Se tekeekin kevytyrittäjyydestä niin helppoa ja riskitöntä – maksat vain onnistumisistasi.

Kevyesti.fi:lle rekisteröityminen on täysin ilmaista, ja kynnys kevytyrittäjyydelle on matala. Me kuljemme kevytyrittäjän rinnalla, ja tuemme myös kevytyrittäjän kuluihin liittyvissä asioissa.