Kevytyrittäjän laskutuspalvelu

Julkaistu 12.7.2023 ∙ Päivitetty 28.11.2023

Mikä on kevytyrittäjän laskutuspalvelu ja kuinka se toimii?

Kevytyrittäjän laskutuspalvelu vähentää kevytyrittäjän työtaakkaa. Se ottaa harteillensa kevytyrittäjän laskutuksen, kirjapidon ja verotuksen, ja näin kevytyrittäjälle jää enemmän aikaa sille, mitä hän osaa parhaiten.

Laskutuspalveluyritykset tarjoavat yrittäjille laskutuspalvelua, joka käytännössä ulkoistaa yrittäjän laskutuksen, kirjapidon ja verotuksen. Laskutuspalvelua hyödyntävistä yrittäjistä puhutaan kevytyrittäjinä.

Laskutuspalvelu mahdollistaa kevytyrittäjälle oman osaamisen tai liikeidean hyödyntämisen ilman tavallisimpia yrittäjän toimintaan kuuluvia byrokraattisia koukeroita. Kevytyrittäjyys ei ole virallinen yritysmuoto, mutta se mahdollistaa yrittäjämäisen työskentelyn omien toimeksiantajien kanssa.

Kevytyrittäjyys on helppo ja käytännöllinen tapa toimia yrittäjänä, eikä sellaiseksi ryhtyminen edellytä valmista asiakkaiden verkostoa tai täysin valmista liikeideaa. Tarvitset vain luotettavan laskutuspalvelukumppanin.

Laskutuspalvelut käytännössä

Seuraavaksi avaamme hieman prosessia siitä, kuinka yhteistyö laskutuspalveluyrityksen kanssa käytännössä toimii. Alkuun kaava voi tuntua monimutkaiselta, mutta se on lopulta todella yksinkertainen ja jouheva:

  1. Aluksi kevytyrittäjä etsii asiakkaan ja sopii tehtävän työn ehdot tämän kanssa
  2. Kevytyrittäjä toimittaa laskutuspalveluun verokorttinsa maksua varten, jos on solminut muodollisen työsopimuksen tai ei ole ennakkoperintäreksiterissä
  3. Kun asiakaan ostama työ on hoidettu, tulee kevytyrittäjän luoda laskutuspalvelussa lasku tehdystä työstä
  4. Laskutuspalvelu lähettää laskun asiakkaalle ja ottaa laskun loppusummasta sopimuksen mukaisesti oman palvelumaksunsa. Laskutuspalvelu vähentää ja tilittää myös verot, mahdollisen yrittäjäeläkevakuutusmaksun sekä työnantajamaksut
  5. Kevytyrittäjä pyytää laskutuspalvelua maksamaan palkkaa eli laskuttamansa summan vähennettynä kaikilla kuluilla ja muilla menoilla

Voilà! Laskutuspalveluyritykset ovat kehittäneet palveluaan niin, että asioiminen on mahdollisimman sulavaa. Näin kevytyrittäjälle jää aikaa niin asiakaskunnan kasvattamiseen kuin itse työntekoon.

Miten laskutuspalveluyritys toimii?

Kuten jo todettu, kevytyrittäjyyden ytimessä on laskutuspalvelun hyödyntäminen. Laskutuspalveluyritys on palveluntarjoaja, joka laskuttaa kevytyrittäjän asiakkaita yrittäjän tekemän työn mukaisesti. Laskutuspalveluyritys myös hoitaa kevytyrittäjän vero- ja muita lakisääteisiä velvoitteita ja välittää asiakkaan työstä maksaman korvauksen edelleen kevytyrittäjälle joko palkkana tai työkorvauksena.

Kevytyrittäjällä on useimmiten mahdollisuus valita kahden erilaisen toimintamallin väliltä, jolla toimia laskutuspalveluyrityksen kanssa:

  1. Laskutuspalveluyritys ja kevytyrittäjä voivat tehdä muodollisen työsopimuksen, joka tarkoittaa sitä, että kevytyrittäjä määritellään palkansaajaksi ja sen myötä hänelle maksetaan palkkaa. Tämä malli vaatii sen, että kevytyrittäjä lähettää laskutuspalveluyritykselle verokorttinsa, jonka perusteella laskutuspalveluyritys toimittaa palkasta ennakonpidätyksen. Laskutuspalveluyritys ilmoittaa maksamansa palkan ja toimittamansa ennakonpidätyksen valtakunnalliseen tulorekisteriin.
  2. Toinen vaihtoehto on solmia laskutussopimus. Tässä tapauksessa kevytyrittäjä on tulonhankkimistoimintaa harjoittava henkilö (ei y-tunnusta) tai yrittäjä (y-tunnus), jolloin joko hänelle tai yrityksellensä maksetaan työkorvausta. Jos kevytyrittäjänä ei ole ennakkoperintärekisterissä, tarvitaan tällöin verokortti työkorvausta varten.

Yksinkertaistettuna yrittäjä voi solmia laskutuspalveluyrityksen kanssa muodollisen työsopimuksen tai laskutussopimuksen. Valitsi kumman mallin tahansa, laskutuspalveluyritykset ovat luotettavia ja keventävät huomattavasti yrittäjän työmäärää.

Kenelle laskutuspalvelu sopii?

Laskutuspalvelu sopii erityisesti heille, jotka haluavat testata omaa osaamistaan tai liikeideaansa työelämässä sivutoimisesti esimerkiksi päivätyön tai opiskelun ohessa. Tällöin voidaan puhua niin sanotusta keikkatyöstä.

Laskutuspalvelu sopii lähestulkoon kaikkien alojen osaajille. Kaikkeen se ei kuitenkaan sovi, sillä luvanvaraiset työt, kuten terveys- ja taksiala, sekä verkkokaupan ylläpitäminen eivät onnistu laskutuspalvelun kautta.

Kevytyrittäjyys on paras alusta oman idean tai osaamisen kokeilemiseen, sillä laskutuspalveluiden käyttäminen on riskitöntä. Kevytyrittäjyys on antanut useille ensipotkun yrittäjyyteen sen helpon toimintamallinsa myötä. Laskutuspalvelut madaltavat yrittäjyyden kynnystä huomattavasti.

Mitä kuluja laskutuspalvelut sisältävät?

Laskutuspalveluiden hinnat eroavat yritysten välillä, mutta yleensä laskutuspalveluyritykset laskuttavat 4—7 prosenttia laskujen arvolisäverottomasta summasta. Jotkin laskutuspalveluyritykset voivat prosenttiosuuden sijaan veloittaa kiinteän hinnan, joka on pienillä laskutusmäärillä suhteellisen paljon, mutta isommissa määrissä vähän.

Laskutettavasta summasta veloitettava prosenttiosuus on toisilla laskutuspalveluyrityksillä kiinteä ja toisilla taas muuttuva. Muuttuvalla tarkoitetaan sitä, että prosenttiosuus kehittyy laskutettavien määrien mukaan. Jotkin palveluntarjoajat voivat käyttää suurempaa prosenttilukua alussa, mutta kun kevytyrittäjä on laskutettavissa summissa päässyt riittävän korkealle tasolle, prosenttiosuus laskee.

Laskutuspalvelujen välillä on myös muita eroja

Laskutuspalveluyritysten palvelut voivat erota myös muilta osin, esimerkiksi vakuutusten osalta. Tämän takia onkin tärkeää kilpailuttaa laskutuspalvelut huolellisesti, eikä valita suoraan sitä, joka on halvin tai jonka verkkosivut näyttävät parhaalta.

Vakuutuksista puheen ollen, toisiin laskutuspalvelusopimuksiin kuuluu oletuksena kaikki kevytyrittäjälle kuuluvat vakuutukset ja toisiin taas ei. Silloin, kun vakuutukset eivät tule automaattisesti kevytyrittäjällä, joutuu hän ostamaan ne erikseen laskutuspalveluyritykseltä. Tästä voi koitua lisäkustannuksia.

Mikä tekee laskutuspalveluista oivallisia, on ilmainen rekisteröityminen. Lähes poikkeuksetta kevytyrittäjyyden aloittaminen on ilmaista, eikä kuluja tule ennen kuin on ensimmäisen kerran laskuttanut tekemäänsä työtä.

Ole huolellinen laskutuspalvelun kilpailuttamisessa

Kaikki kevytyrittäjät haluavat löytää itsellensä sopivimman laskutuspalvelun. Palveluntarjoajien määrä on kuitenkin valtava ja on vaikeaa saada selkoa siitä, kenen tarjoama palvelu on paras. Ota nämä asiat huomioon, kun kilpailutat laskutuspalveluja:

Hinta

Laskutuspalveluiden hinta vaihtelee. Pelkän halvan hinnan metsästäminen ei kannata, sillä laskutuspalvelujen kohdalla halpa on harvoin paras. Halvimmat laskutuspalvelut saattavat sisältää ison liudan piilomaksuja, jotka paljastuvat kevytyrittäjälle vasta, kun on liian myöhäistä. Tai vastaavasti edullinen hinta ei sisälläkään kaikkia niitä palveluja, joita olisitkin tarvinnut.

Laskutuspalveluyritykset voivat myös tarjota erilaisia starttipaketteja esimerkiksi aloitteleville yrityksille. Paketit voivat olla jopa ilmaisia, mutta samalla ne ovat hyvin rajallisia. Tällaisessa tilanteessa on tärkeää selvittää, mitä pakettiin kuuluu ja kuinka kauan se on voimassa.

Vakuutukset

Vakuutukset ovat erittäin tärkeitä kevytyrittäjille, sillä heiltä puuttuu tavallisesti palkansaajille kuuluvat vakuutukset.

Osa laskutuspalveluista kattaa esimerkiksi kaikki pakolliset eläke-, tapaturma- ja vastuuvakuutusmaksut. Toisissa palveluissa kevytyrittäjän on hankittava nämä itse. Kevytyrittäjälle voi kuulua myös liikennevakuutus, jos työnteossa tarvitaan liikenteeseen rekisteröityjä kulkuneuvoja.

Ennen kilpailuttamista on tärkeää selvittää, mitkä vakuutukset ovat tarpeen oman yritystoiminnan kylkeen.

Laskuri

Monien laskutuspalveluyritysten verkkosivuilla on laskureita, joiden avulla pystyy laskea laskutettavista summista veloitettavan palvelumaksun suuruuden. Joissakin laskureissa voi myös vertailla eri yrityksiä keskenään ja siten tutkailla eroja niiden välillä.

Laskureita kannattaa ehdottomasti hyödyntää kevytyrittäjän laskutuspalvelua etsiessä.

Vertaistuki

Mikään ei ole hyödyllisempää kuin toisten kevytyrittäjien kokemukset. Kysele tuntemiltasi kevytyrittäjiltä, mitä laskutuspalvelua he ovat käyttäneen ja kuinka he ovat pitäneet siitä.

Myös sosiaalinen media sekä monet nettifoorumit voivat auttaa parhaan laskutuspalvelun löytämisessä. Myös huonot kokemukset leviävät puskaradiossa kulovalkean tavoin. Näissä tilanteissa kuitenkin kohtuullinen lähdekritiikki on tarpeen.

Laskutuspalvelu on kevytyrittäjän kumppani

Vaikka laskutuspalvelu ei ole ilmainen, tarjoaa se suuren helpotuksen työmäärään. Jos hinta mietityttää, voi asian ajatella myös niin, että kaikki se aika, jonka säästää esimerkiksi kirjanpidossa, on mahdollista hyödyntää uusien asiakkaiden keräämiseen tai asiakastöiden tekemiseen. Lopulta se voi olla jo arvokkaampaa kuin laskutuspalvelusta maksettu summa.

Me Kevyesti.fi:llä pidämme huolen, että taloudenhallintasi toimii mutkattomasti ja voit keskittyä siihen, missä olet parhaimmillasi. Meidän kanssamme voit olla huoletta – emme veloita hämäriä piilomaksuja.

Ota yhteyttä, jos olet aloittava tai jo kokeneempi kevytyrittäjä. Annamme sinulle vapauden tehdä sitä, missä olet parhaimmillasi.