Kevytyrittäjyys kirjanpito

Julkaistu 10.8.2023 ∙ Päivitetty 28.11.2023

Kevytyrittäjä ja kirjanpito

Kirjanpito on monille terminä sellainen, joka saa ihokarvat pystyyn. Kevytyrittäjänä on mahdollista välttää kirjanpidon haasteet, kun hyödyntää laskutuspalvelujen tarjoamaa apua.

Kevytyrittäjällä tarkoitetaan sellaista yrittämisen muotoa, jossa henkilö laskuttaa asiakkaitaan tekemästään työstä laskutuspalvelun avulla. Samalla laskutuspalvelu hoitaa yrittäjän verotukseen liittyvät asian sekä myös kirjanpidon.

Kevytyrittäjä ei ole kirjanpitovelvollinen, jos hänellä ei ole omaa y-tunnusta. Miksi? Koska kevytyrittäjä laskuttaa valitsemansa laskutuspalvelun y-tunnuksella, jolloin laskut kuuluvat laskutuspalvelun kirjanpitoon.

Laskutuspalveluyritykset hoitavat kevytyrittäjän puolesta kevytyrittäjälle maksetut palkat Verohallinnon tulosrekisteriin. Tällöin siis riittää, että kevytyrittäjä tarkastaa tietojen todenmukaisuuden veroilmoituksestansa.

Y-tunnukselliset kevytyrittäjät ovat kirjanpitovelvollisia. Tästä kerromme alempana lisää.

Mitä on kirjanpito?

Kirjanpitoon merkitään kaikki yritystoiminnan rahaliikenne. Niin tulot kuin menotkin. Kevytyrittäjien ei tarvitse tehdä tätä itse, vaan laskutuspalvelu hoitaa sen hänen puolestaan.

Kirjanpito tuottaa tietoa yrittäjälle. Se osoittaa, kuinka tuloksellista toiminta on. Tämän lisäksi kirjanpidon pohjalta voidaan tehdä myös muita laskelmia: kassavirtalaskelmia ja -​ennusteita, budjetteja, asiakaskannattavuuslaskelmia ja monia muita.

Kirjanpitoon tarvitaan yrityksen ostoihin ja myyntiin liittyvät tositteet eli toisin sanoen kopiot (tai alkuperäiset versiot) laskuista tai kuiteista. Tositteet voivat olla täysin sähköisiä, ja niiden vaadittu säilytysaika on kuusi vuotta tilikauden päättymisen jälkeen. Tilikausi on yleensä 12 kuukautta.

Yrittäjä voi itse pitää huolta kirjanpidostaan tai ottaa avukseen tilitoimiston. Näiden lisäksi on mahdollista ryhtyä kevytyrittäjäksi ja ulkoistaa kirjanpito laskutuspalveluyritykselle, joka hoitaa myös muita yrittäjän vastuita.

Kevytyrittäjä ja kirjanpito

Tuliko edellistä kappaletta lukiessa hiki? Kirjanpito koetaan – kaikista hyödyistänsä huolimatta – hieman pakollisena pahana ja resurssien syöjänä. Tämän takia sen ulkoistaminen on oiva vaihtoehto.

Kevytyrittäjän kirjanpitoa voidaan verrata tavalliseen palkansaajaan. Kevytyrittäjän ei tarvitse huolehtia kuiteista tai verotuksesta, vaan laskutuspalvelu on tästä vastuussa. Vain henkilökohtaisista veroasioistansa kevytyrittäjän tulee pitää huolta.

Kaikki y-tunnuksella toimivat ovat velvoitettuja pitämään kirjanpitoa. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että y-tunnuksellisena kevytyrittäjänä tulisi pitää itse kirjaa. Syy piilee siinä, että kevytyrittäjä ei ole virallinen termi. Vaikka löytyisikin oma y-tunnus, laskutuspalvelun asiakkaana ”kevytyrittäjä” toimii virallisesti yksityisenä elinkeinonharjoittajana.

Tällöin laskutuspalveluyritys hoitaa kirjanpitoasi aivan kuten tavallinen tilitoimisto tekisi. Laskutuspalveluissa kirjanpito on kätevää, sillä kaikki paperityöt hoituvat digitaalisesti yhdessä ja samassa palvelussa.

Kevytyrittäjä on oikeutettu verovähennyksiin

Aiemmin jo kerroimme, että kevytyrittäjän ei tarvitse huolehtia yrityksille kuuluvista veroasioista. Henkilökohtaisista kylläkin.

Kevytyrittäjänä on oikeutettu hakemaan verovähennyksiä omasta henkilökohtaisesta verotuksestansa. Verovähennyksellä tarkoitetaan verotettavista tuloista vähennettäviä kuluja. Yksinkertaistettuna verotettava summa pienenee, jolloin kevytyrittäjä maksaa vähemmän veroja.

Koska kevytyrittäjä ei ole virallinen termi, on hän verotuksellisesti yksityishenkilö, joka saa palkkaa ja maksaa siitä ennakkopidätyksen. Kevytyrittäjänä ansaittu tulo lasketaan yhteen muun muassa päätoimisesta työstä tulevan palkan kanssa.

Kevytyrittäjä voi hakea verovähennystä muun muassa näistä kuluista:

Matkakulut

Työmatkan voi laskuttaa asiakkaalta tai vaihtoehtoisesti hakea siitä verovähennystä. Koska kevytyrittäjyys on useimmiten keikkatyötä, lasketaan kevytyrittäjän työmatkat pitkälti tilapäisiksi. Tilapäisestä työmatkasta tulleet matkustamiskustannukset vähennetään ilman omavastuuosuutta ja ylärajaa.

Kulut vähennetään käytetystä ajoneuvosta aiheutuneiden kustannusten mukaan. Jos käyttää omaa autoa, vähennys on ilman muuta selvitystä 0,30 euroa per kilometri.

Työvälineet ja -tarvikkeet sekä työhuone

Oli kyseessä sitten uusi tietokone, työtuoli tai vino pino kirjekuoria, voi kaikki työvälineiksi ja -tarvikkeiksi laskettavat vähentää verotuksesta. Myös välineiden huolto ja korjaus ovat vähennyskelpoisia. Jos olet työskennellyt kotoa käsin, voit vähentää verotuksessasi myös tämän.

YEL-vakuutus ja sairausvakuutusmaksu

Kevytyrittäjänä voi olla velvollinen maksamaan YEL-maksua eli yrittäjän eläkevakuutusta. YEL-vakuutuksen kevytyrittäjä saa yleensä laskutuspalvelunsa kautta, ja se on verovähennyskelpoinen.

YEL-vakuutus on mahdollista hankkia Kevyesti.fi:n kautta. YEL-vakuutus on kevytyrittäjälle pakollinen, jos yrittäjä on 18—67-vuotias, yritystoiminnasta saatava työtulo on vähintään 8 575,45 euroa vuodessa (vuoden 2023 lukema) ja yritystoiminta jatkuu minimissään neljän kuukauden ajan

Sairasvakuutusmaksu koskee vain YEL-vakuudellisia kevytyrittäjiä ja on verovähennyskelpoinen.

Opiskelu- ja koulutusmenot

Opiskelu- ja koulutusmenoille on mahdollista hakea verovähennystä. Tähän sisältyvät niin kurssit kuin ammattikirjallisuus. Menojen tulee olla maksettu henkilökohtaisesti, jotta ne ovat verovähennyskelpoisia.

Kirjanpidosta on paljon hyötyä, vaikka sitä ei tekisi itse

Vaikka se voikin tuntua huojentavalta, että laskutuspalvelu hoitaa kirjanpidon, on silti hyvä olla perillä oman toiminnan rahaliikenteestä ja siihen liittyvistä seikoista. Ei vain siksi, että moni asia, kuten verovähennykset, tulee hakea itsenäisesti, mutta koska kirjanpito on paras lähde sille, miten kevytyrittäjän toiminta pyörii.

Kirjanpito mahdollistaa syventymisen yritystoiminnan dataan. Se on ovi toiminnan historiaan sekä sen tulevaisuuteen. Kirjanpidon pohjalta pystyy muodostaa erilaisia raportteja ja yhteenvetoja, joiden pohjalta voi laskea oman toimintansa kannattavuutta.

Samalla kirjanpito on ovi tulevaisuuteen. Datasta voi nousta esiin säännöllisiä ja toistuvia asioita, joiden voitaan olettaa jatkavan samalla tapaa myös jatkossa. Yhtä lailla datan pohjalta näkee, mikä osa-alue sakkaa ja mikä sujuu mainiosti. Kirjanpidon pohjalta koostettu data on täydellinen apuväline päätösten tekemiseen. Se ei jätä tarvetta mutuilulle.

Kevytyrittäjyys antaa enemmän vapautta

Koska kevytyrittäjyys on suosittua etenkin aloittelevien yrittäjien keskuudessa, on kirjanpito erinomainen väylä oppia taloudenhallinnasta ja yritystoiminnasta lisää. Me Kevyesti.fi:llä pidämme huolen, että keskittyä siihen, missä olet parhaimmillasi. Laskutuspalvelu antaa reilua maksua vastaan vapautta, jonka voi käyttää työn tekemiseen ja uusien asiakkuuksien luomiseen.

Ota yhteyttä, niin neuvomme sinut alkuun kevytyrittäjän taipaleellasi. Kuljemme rinnallasi koko matkan ajan, ja olemme luotettavana kumppanisi. Rekisteröityminen on ilmaista, ja maksat palvelumaksua vasta sitten, kun teet myyntiä.